facebook twitter gplus

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ศูนย์สันติคาม

ศูนย์สันติคามเป็นศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มแรงงานเด็กต่างชาติ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เปิดศูนย์เพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก เป็นสถานที่จัดกิจกรรม สอนหนังสือ ศูนย์รับแจ้งเหตุ และอบรมให้ความรู้แก่เด็กในเรื่องของ สิทธิเด็ก สิทธิแรงงาน อนามัยเจริญพันธ์ ทักษะชีวิต ฯลฯ


ที่อยู่
บ้านเลขที่ 179 หมู่ 1 ซอยสันติคาม ถ.สุขุมวิท 107
ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์  02-3933717    02 -749 3810

 

แผนที่?(คลิกเพื่อดูภาพใหญ่)

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซ.วัดสุวรรณคีรี
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร.0-2433-6292 , 0-2435-5281 , 0-2884-6603 กด 0
โทรสาร . 0-2435-5281

แผนที่

map