facebook twitter gplus

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ศูนย์สันติคาม

ศูนย์สันติคามเป็นศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มแรงงานเด็กต่างชาติ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เปิดศูนย์เพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก เป็นสถานที่จัดกิจกรรม สอนหนังสือ ศูนย์รับแจ้งเหตุ และอบรมให้ความรู้แก่เด็กในเรื่องของ สิทธิเด็ก สิทธิแรงงาน อนามัยเจริญพันธ์ ทักษะชีวิต ฯลฯ


ที่อยู่
บ้านเลขที่ 179 หมู่ 1 ซอยสันติคาม ถ.สุขุมวิท 107
ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์  02-3933717    02 -749 3810

 

แผนที่?(คลิกเพื่อดูภาพใหญ่)

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01