facebook twitter gplus

การอบรมสิทธิเด็กให้กับผู้ปกครอง

571013 child
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กจัดงานประชุมผู้ปกครองและการอบรมสิทธิเด็กให้กับผู้ปกครองของมูลนิธิเตรียมชีวิต

ณ. โรงเรียนอนุบาลของมูลนิธิเตรียมชีวิต อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ผู้ปกครองประมาน 40 คน รวมทั้งครู้พี่เลี้ยงประมาน10 คน

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซ.วัดสุวรรณคีรี
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร.0-2433-6292 , 0-2435-5281 , 0-2884-6603 กด 0
โทรสาร . 0-2435-5281

แผนที่

map