facebook twitter gplus

กิจกรรมวันเด็กสนุก (PLAY DAY)

กิจกรรมวันเด็กสนุก(PLAY DAY) ของเด็กพม่า และ กัมพูชา ณ ศูนย์สันติคาม มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555 โดยมีพี่ๆใจดีจากมูลนิธิโอวัลติ?น มาร่วมสนุกและแจกของขวัญสำหรับเ?ด็กๆทุกคน  การมาร่วมแบ่งปันและเล่นเกม กับน้องๆต่างชาติ อย่างสนุกสนาน แม้ว่าเด็กๆจะเป็นเด็กต่างช?าติ แต่พี่ๆ ยังมองเด็กๆ ด้วยความรัก และให้ความสำคัญกับการพัฒนา?เด็กๆกลุ่มนี้พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01