facebook twitter gplus

Clips_สัมภาษณ์ 12 มิ ย วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก


12 มิ. ย. วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก
- สัมภาษณ์ คุณสมพงษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมเครือข่ายคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)

- สัมภาษณ์คุณธนียา รุญเจริญ เจ้าหน้าที่องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซ.วัดสุวรรณคีรี
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร.0-2433-6292 , 0-2435-5281 , 0-2884-6603 กด 0
โทรสาร . 0-2435-5281

แผนที่

map