facebook twitter gplus

มพด.ลงพื้นที่ชุมชนสะพานปลาจัดกิจกรรมกับกลุ่มแรงงานเด็ก

16  พ.ค. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาเด็ก นักศึกษา และอาสาสมัครจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ลงพื้นที่ในชุมชนสะพานปลา เพื่อจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต และให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยแก่กลุ่มแรงงานเด็กต่างชาติ


{gallery}/action/550516_bangsapan{/gallery}

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซ.วัดสุวรรณคีรี
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร.0-2433-6292 , 0-2435-5281 , 0-2884-6603 กด 0
โทรสาร . 0-2435-5281

แผนที่

map