facebook twitter gplus

ลงพื้นที่ชุมชนเปรมฤทัยจัดกิจกรรมกับกลุ่มแรงงานเด็กต่างชาติ

วันที่ 4 พ.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาเด็กและอาสาสมัครเข้าลงพื้นที่ในชุมชนเปรมฤทัย ซึ่งเป็นแหล่งที่พักของกลุ่มแรงงานต่างชาติ เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กกับกลุ่มแรงงานเด็กต่างชาติ  ทั้งกิจกรรมด้านศิลปะสร้างสรรค์  เกม  เพื่อพัฒนาการของเด็กๆ

{gallery}action/550504_pramhatai{/gallery}

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01