facebook twitter gplus

บันทึกคำขอบคุณจากเด็กต่างชาติ

บันทึกเรียงความจากน้อง โอ เด็กต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในศูนย์พักพิงผู้อพยพวัดไร่ขิงที่อยากจะบอกและขอบคุณว่า.....

 

                ผมชื่อ ด.ช.โอ  นามสกุล สมจัน อยู่ชั้น ป.5 อายุ 11 ปี ความรู้สึกของผมก็รู้สึกประทับใจในศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว อาหารก็มีครบ 3 มื้อ เสื้อผ้าก็มีแจก สบู่ยาสีฝันช่วยเหลือหมดทุกอย่างถึงแม้จะไม่ให้ออกไปข้างนอกบริเวณวัดไร่ขิง วิทยา  แต่ก็คงมีเหตุผลบางอย่าง คงไม่อยากให้คนจับไปเข้าคุกทางศูนย์เขาก็สอนการอยู่รวมกันอย่างสงบ สอนให้รู้จักระเบียบวินัย ใส่ใจเราทุกอย่างเพราะแบนี้ผมจึงประทับใจในศูนย์แห่งนี้ อยากให้พี่ๆอาสาสมัครเอาเกมการศึกษาเอามาให้เด็กๆที่อยู่ในศูนย์นี้เล่นกัน  เด็กๆที่อยู่ในศูนย์คงจะสนุกกันมากและผมก็อยากให้ในศูนย์ที่นี้อยู่ไปนานๆ เพื่อไว้ให้คนที่ไม่ใช้คนไทยมาอยู่ในระหว่างประสบภัยน้ำท่วม

 

นี้คือเรื่องเสียงสะท้อนเสียงเล็กๆ เสียงหนึ่งจากเด็กต่างชาติในศูนย์ผู้อพยพวัดไร่ขิงที่ได้ระบายความในใจออกมา ให้ทุกคนได้รับรู้และขอบคุณ

 

 ชาตรี สารมิตร

เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กในภาวะน้ำท่วม

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.

 

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซ.วัดสุวรรณคีรี
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร.0-2433-6292 , 0-2435-5281 , 0-2884-6603 กด 0
โทรสาร . 0-2435-5281

แผนที่

map