facebook twitter gplus

เทศกาลสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กชาติพันธุ์

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และโครงการเพราะเมล็ดพันธุ์ด้วยหัวใจ จัดงานเทศกาลสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กชาติพันธุ์ไปรับชม รับฟัง และเป็นกำลังใจให้เด็กๆ กลุ่มความหลากหลายทางชาติพันธุ์

 

เทศกาลสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กชาติพันธุ์ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 แล 25 กันยายน พ.ศ.2554  ณ ศูนย์สันติคาม มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง)

หลัง จากกลุ่มเด็ก เยาวชนเหล่าลูกยางนาได้ร่วมปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้เรื่องการผลิตสื่อ และแยกย้ายกันไปผลิตสื่อเพื่อถ่ายทอดความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง เพื่อบอกเล่าให้สังคมได้รับรู้ และเข้าใจ รู้จักตัวตนของเด็กๆ กลุ่มที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์

กิจกรรมวันที่ 24 กันยายน 2554 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กันระหว่างกลุ่มน้องๆ ลูกยางนาทั้ง 3 ภาค ได้แก่

น้องๆจากภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่  ตาก (น้องกลุ่มชนเผ่าม้ง กลุ่มกะเหรี่ยง กลุ่มพม่า มอญ)

น้องๆจากภาคใต้ จากจังหวัดระนอง และพังงา (น้องกลุ่มพม่า มอญ และมอแกลน)

น้องๆจากภาคกลางจากจังหวัดสุมทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี และราชบุรี (น้องกลุ่มพม่า มอญ และกัมพูชา)

ในวันนี้น้องๆจะผลัดกันบอกเล่าประสบการณ์การผลิตสื่อในแต่ละพื้นที่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน  เพื่อเตรียมวันพร้อมในการโชว์ผลงานในวันที่ 25 กันยานยน 2554

กิจกรรมวันที่ 25 กันยายน 2554  เวทีสร้างสรรค์ ประชันผลงานของน้องๆ

ภายในงานประกอบด้วย การแสดงผลงานต่างๆ ของกลุ่มน้องๆจาก 3 ภาค อันได้แก่ การแสดงกังฟูแคน หรือ การร่ายรำแคนม้ง ผสมผสานการแสดงหุ่นเงาเล่าตำนานของการก่อกำเนินแคนม้งของกลุ่มละอ่อนดอย จากจังหวัดเชียงใหม่

การแสดงผลงานหุ่นเงา เรื่อง ?Unity is Strength? เป็นการถ่ายถอดเรื่องราวประวัติศาสตร์พม่า ที่มาของการอพยพโยกย้าย ที่น้องๆ ถ่ายทอดออกมาด้วยแสงสีและเสียงได้อย่างจับใจและน่าชมไม่น้อย แทบไปเชื่อว่าเป็นผลงานของเด็กๆ ที่ไม่เคยผ่านการเรียนรู้เรื่องการผลิตสื่อมาก่อนเลยผู้สร้างสรรค์ผลงานคือน้องๆ กลุ่มกะเหรี่ยงและพม่า จากอ.แม่สอด จังหวัดตาก

การแสดงผลงานการผลิต ?Clay Animation และสารคดีสั้น? จากน้องทั้ง 3 ภาค ได้แก่ ผลงานของมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน จ.ตาก กลุ่มเยาวชนม้งเชียงราย ผลงานของน้องๆจากสถานคุ้มครองเด็กชายปากเกร็ดนนทบุรี โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม และมูลนิธิรักษ์ไทย จังหวัดสมุทรสาครมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพแรงงาน จังหวัดราชบุรี และน้องๆ จากศูนย์สันติคาม จังหวัดสมุทรปราการ

การแสดงทางวัฒนธรรม  ?การร่ายรำรวมชนเผ่า และรองเง็ง? ของกลุ่มน้องๆ พม่ามอญ และกลุ่มมอแกลน

พร้อมกันนี้ยังมีเวทีแลกเปลี่ยนและชื่นชมจากผู้ใหญ่ใจดีสานเสวนา สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กทุกชาติพันธุ์

 

จึงขอเรียนเชิญผู้ใหญ่ใจดีและสื่อมวลชนทุกท่าน ร่วมให้กำลังใจติดตามผลงานของเด็กและเยาวชนกลุ่มความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ สังคมแห่งการเรียนรู้ แบ่งปัน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 

 

 

 

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01