facebook twitter gplus

ใช้เกมสอนการเรียนรู้570922_action1
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆชาติพันธุ์ ที่ติดตามพ่อแม่มาทำงาน


570922_action2

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01