facebook twitter gplus

เสริมพลังบวกเด็ก3จังหวัดชายแดนใต้

590929 child south
เพื่อเด็กๆ  3 จังหวัดชายแดนใต้ ในการทำสิ่งดีๆ ให้เกิดประโยชน์ คืนสู่ชุมชนของเด็กๆ 

child pic2

 

 

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซ.วัดสุวรรณคีรี
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร.0-2433-6292 , 0-2435-5281 , 0-2884-6603 กด 0
โทรสาร . 0-2435-5281

แผนที่

map