facebook twitter gplus

ปลูกผักอิ่มท้อง สร้างรายได้

โครงการดีๆที่เรามีส่วนร่วมและทำเพื่อเด็ก

โครงการ ปลูกผักอิ่มท้อง สร้างรายได้ เกิดจากปัญหาที่ว่า เด็กระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีทุนโภชนาการและขาดแคลนอาหารกลางวันกว่า 5 ล้านคน แม้วันนี้รัฐจะพยายามแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มอาหารกลางวันเป็นมื้อละ 20 บาท แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับเด็กบางคนที่อยู่ในความดูแลของโรงเรียนและมูลนิธิที่ต้องการอาหารครบ 3 มื้อทุกวัน 

ทางโครงการอันประกอบด้วย inspiring.org ,taejai.com.,มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก,มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และ teach for Thailand มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยจุดมุ่งหมายที่อยากแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างต้นแบบการทำเกษตรกรรมอินทรีย์ในโรงเรียน โดยแบ่งสัดส่วนผลผลิตมารับประทาน และอีกส่วนขายในชุมชนเพื่อนำเงินดังกล่าวมาซื้อเมล็ดพันธุ์หรือสิ่งที่จำเป็น ทางโครงการเชื่อว่า การขยายโมเดลดังกล่าวจะเป็นสิ่งได้ประโยชน์ต่อเด็กไทยอย่างยั่งยืน  เพราะแม้แต่เด็กเมืองก็สามารถทำได้ เพราะกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการทำให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

วันนี้โรงเรียนประกอบด้วย 7 โรงเรียน + 1 มูลนิธิต้นแบบ ประกอบด้วย มูลนิธิบ้านนกขมิ้น,โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์,โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ,โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์,โรงเรียนบ้านห้วยม่วง,โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง,โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ และ โรงเรียนบ้านป่าโปง สาขากองแปเหนือ  โดยเราได้ผู้บริจาคทั้งแรงกาย แรงสมอง ทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึง foodpanda.co.th ที่มาร่วมสนับสนุนโครงการเนื่องในวัน World Food Day 2015 จำนวน 65,000 บาทอีกด้วย

สนใจร่วมเป็นอาสาสมัคร และบริจาคทรัพยากรได้ที่  inspiring.org

พิมพ์อีเมล

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้เด็กได้เจริญเติบโตตามวัย มีอาหารบริโภคทุกมื้อ มีสุขอนามัย อารมณ์แจ่มใส มีความรู้เท่าทันปัญหา มองโลกในแง่บวก แก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผล และมีส่วนร่วมในสังคม

Continue Reading

พิมพ์อีเมล

เส้นทางการทำงานแด่น้องผู้หิวโหย


คุณศิริเพ็ญ เจ้าหน้าที่กระทรวงพานิชย์
             

             ? เพื่อเด็กน้อยร้อยพัน ได้อิ่มท้อง            เพื่อน้องน้องหลุดพ้นคนกดขี่
                 เพื่อเด็กไทยซึมซับรับสิ่งดี                    เพื่อให้มีผู้ใหญ่ใฝ่ช่วยกัน?

Continue Reading

พิมพ์อีเมล

โครงการแด่น้องผู้หิวโหย

โครงการ แด่น้องผู้หิวโหย เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2522 จากความห่วงใยของบุคคลหลายกลุ่มจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นสื่อรับความปรารถนาดีจากผู้คนในสังคมไปลบรอยความหิวโหยจากดวงหน้า และร่างกายของเด็กน้อย ให้ความช่วยเหลือเด็กขาดแคลนอาหารในชนบท

Continue Reading

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01