facebook twitter gplus

ที่ไหนบ้างที่เด็กอาจพลัดหลงได้

591205 info

สถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดอาจเป็นที่อันตรายที่สุดก็เป็นได้ ช่วยกันสอดส่องดูแล อย่าปล่อยเด็กให้อยู่ลำพังแม้เพียงชั่วครู่ ปิดเทอม ปลอดภัย ดูแลใส่ใจเด็กๆ ร่วมกัน

สิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อป้องกันการพลัดหลงของเด็กๆคือ

1.สอนให้เด็กจดจำชื่อ นามสกุล ตนเองและพ่อแม่ สอนให้จำเบอร์โทรติดต่อสำคัญ หากเป็นเด็กเล็กควรทำบัตรหรือป้ายขื่อเบอร์ติดต่อสำคัญไว้

2.เมื่อพลัดหลงไม่ควรเคลื่อนที่ไปไหนเพราะจะทำให้ผู้ใหญ่หาได้ยากขึ้นอาจคลาดกันได้

3.ไม่ทิ้งเด็กๆ ให้รอจุดใดจุดหนึ่งเพียงลำพัง

4. ไม่ปล่อยให้เข้าห้องน้ำสาธารณะลำพัง

5.ฝึกให้ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หากเกิดพลัดหลง

6.เมื่อออกนอกสถานที่ ควรบอกจุดสำคัญๆ ในสถานที่ที่ไปเพื่อให้เด็กๆ จดจำ เช่น ห้องน้ำ ร้านอาหาร ป้อมยาม ประชาสัมพันธ์

7.ตั้งกติกากับเด็กๆ เมื่อจะไปไหนหรือต้องการอะไรให้บอกก่อนไม่เดินลำพัง เช่น จะไปห้องน้ำ หิวน้ำ หิวข้าว

8.สอนเด็กไม่ให้หลงเชื่อคำชวนหรือรับของคนแปลกหน้า

9.สอนให้เด็กอยู่ใกล้ชิดเราตลอดเวลา จับมือเด็กไว้

10.หากเกิดการพลัดหลง ตั้งสติ และขอความช่วยเหลือประชาสัมพันธ์ประกาศติดตาม

...............มาปกป้องเด็กๆในช่วงปิดเทอมกันนะคะ...............

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01