facebook twitter gplus

เรื่องเด็กต้องขยาย

มิวสิควีดีโอประกอบเพลงอนาซีส


คลิปผลงานของเยาวชนโคกสะตอ ในโครงการสื่อสารสร้างสรรค์
 เป็นมิวสิควีดีโอประกอบเพลงอนาซีสเพื่อสอนถึงความรักของพ่อแม่และอัลเลาห์ให้เห็นถึงความเมตตา ความรักต่อเด็กๆ ให้เป็นคนดี วีดีโอของเด็กๆถ่ายทอดให้เห็นถึงความรักตั้งแต่แรกเกิด การสวดให้พรเมื่อแรกเกิดการสอนมเป็นคนดี การถนอมเลี้ยงดูและการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเด็ก ซึ่งเด็กๆได้นำวีดีโอนี้ไปเปิดให้เด็กในรือเสาะดูพร้อมกับกิจกรรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นเกราะป้องกันให้เด็กในหมู่บ้านห่างไกลจากสิ่งไม่ดี

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01