facebook twitter gplus

เรื่องเด็กต้องขยาย

ศิลปะจุดประกายในใจคน ชุมชนตรอกสลักหิน

600509 newschild9มพด. เดินหน้าเพิ่มพื้นที่ศิลปะเพื่อการพัฒนาชุมชนแออัดเมือง ขยายไปยังพื้นที่ในชุมชนตรอกสลักหิน เครือข่ายรองเมืองเรืองยิ้ม หวังเปลี่ยนจากตรอกย่านนักเลงเก่าหัวลำโพงให้กลายเป็นชุมชนศิลปะที่มีแต่คนมาเยี่ยมเยือน

โดยกิจกรรมศิลปะนี้ ได้รับความช่วยเหลือจากเครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัย สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการนำศิลปะลงไปในครั้งนี้เป็นเสมือนการเปิดใจให้คนชุมชนอยากลุกขึ้นมาดูแลและพัฒนาชุมชนตนเอง

600509 newschild8  600509 newschild12

600509 newschild10600509 newschild13

 

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01