facebook twitter gplus

เรื่องเด็กต้องขยาย

ศิลปะจุดประกายในใจคน ชุมชนตรอกสลักหิน

600509 newschild9มพด. เดินหน้าเพิ่มพื้นที่ศิลปะเพื่อการพัฒนาชุมชนแออัดเมือง ขยายไปยังพื้นที่ในชุมชนตรอกสลักหิน เครือข่ายรองเมืองเรืองยิ้ม หวังเปลี่ยนจากตรอกย่านนักเลงเก่าหัวลำโพงให้กลายเป็นชุมชนศิลปะที่มีแต่คนมาเยี่ยมเยือน

โดยกิจกรรมศิลปะนี้ ได้รับความช่วยเหลือจากเครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัย สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการนำศิลปะลงไปในครั้งนี้เป็นเสมือนการเปิดใจให้คนชุมชนอยากลุกขึ้นมาดูแลและพัฒนาชุมชนตนเอง

600509 newschild8  600509 newschild12

600509 newschild10600509 newschild13

 

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซ.วัดสุวรรณคีรี
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร.0-2433-6292 , 0-2435-5281 , 0-2884-6603 กด 0
โทรสาร . 0-2435-5281

แผนที่

map