facebook twitter gplus

เรื่องเด็กต้องขยาย

พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย

600509 newschild14
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก Food4good และบริษัทไทยสแตนเลสสตีลจำกัด ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอนเพื่อสำรวจและแลกเปลี่ยนเรื่องวัตถุดิบ การทำอาหารจากวัตถุดิบที่เด็กๆ มีในโรงเรียนในโครงการ “พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย”

โดยมีเชฟ จากโรงแรมแทมมารีน วิลเลจ เชียงใหม่ สาธิตการทำอาหารที่มีคุณค่าให้เด็กๆ ทั้งนี้ บริษัทไทยสแตนเลสสตีลได้มอบ ภาชนะใส่อาหาร ชุดเครื่องครัวให้กับโรงเรียนเพื่อเด็กๆ ได้รับประทานอาหารที่ดี ถูกสุขลักษณะ แข็งแรง พร้อมเรียนรู้ตามวัย

600509 newschild15

600509 newschild17

600509 newschild16

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซ.วัดสุวรรณคีรี
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร.0-2433-6292 , 0-2435-5281 , 0-2884-6603 กด 0
โทรสาร . 0-2435-5281

แผนที่

map