เรื่องเด็กต้องขยาย

พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย

Written by มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก. Posted in เรื่องเด็กต้องขยาย

600509 newschild14
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก Food4good และบริษัทไทยสแตนเลสสตีลจำกัด ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอนเพื่อสำรวจและแลกเปลี่ยนเรื่องวัตถุดิบ การทำอาหารจากวัตถุดิบที่เด็กๆ มีในโรงเรียนในโครงการ “พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย”

โดยมีเชฟ จากโรงแรมแทมมารีน วิลเลจ เชียงใหม่ สาธิตการทำอาหารที่มีคุณค่าให้เด็กๆ ทั้งนี้ บริษัทไทยสแตนเลสสตีลได้มอบ ภาชนะใส่อาหาร ชุดเครื่องครัวให้กับโรงเรียนเพื่อเด็กๆ ได้รับประทานอาหารที่ดี ถูกสุขลักษณะ แข็งแรง พร้อมเรียนรู้ตามวัย

600509 newschild15

600509 newschild17

600509 newschild16

พิมพ์