facebook twitter gplus

เรื่องเด็กต้องขยาย

บ้านไชโย

บ้านไชโย

เดิมเป็นบ้านเจ้าศักดิ์ประเสริฐ ณ จำปาสัก เจ้าลาวที่ได้อาศัยอยู่ ณ บ้านแห่งนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันเป็นศูนย์พัฒนาเด็กมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

พื้นที่ต้นแบบในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก และให้บริการแก่เด็กชุมชนเมืองย่านปทุมวัน เดิมพื้นที่ชุมชนวัดดวงแขเคยเป็นคลองนางหงส์ ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 มีการขุดคลองผดุงกรุงเกษมเพื่อแบ่งพระราชฐานเป็นชั้นนอกและชั้นใน โดยมีคลองนางหงส์เชื่อมต่อคลองผดุงกรุงเกษมให้น้ำไหลไปลงยังคลองแสนแสบแถบบริเวณชุมชนกรุงเกษมชุมชนวัดบรมนิวาส และสะพานเจริญผล ต่อมารัชสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงก่อสร้างทางรถไฟสายแรกของประเทศไทยจากหัวลำโพง – ปากน้ำ (สมุทรปราการ) คลองนางหงส์จึงถูกถมเพื่อสร้างเป็นสถานีรถไฟหัวลำโพง และเมื่อคลองนางหงส์ถูกถมแล้วจึงทำให้คลองตื้นเขินกลายเป็นแผ่นดิน ชาวบ้านจึงมาปลูกบ้านอยู่อาศัยเป็นระยะเวลากว่า 100 ปี วิถีชีวิตในชุมชน ชาวบ้านประกอบอาชีพค้าขาย และทำงานขายของบนรถไฟหัวลำโพง รับจ้างซักผ้า ขายอาหาร นอกจากนี้ในชุมชนยังมีปราชญ์ ภูมิปัญญาของชุมชน ป้าผ่องที่มีฝีมือในการทำอาหารโดยเฉพาะการทำบ๊ะจ่าง ที่อร่อยและขึ้นชื่อมาก ปัจจุบันด้วยวัย 85 ปี และมีปัญหาเรื่องสุขภาพทำให้ไม่สะดวกในการทำบ๊ะจ่าง แต่ยังยินดีถ่ายทอดวิชาให้เด็กๆ ในชุมชน รวมถึงสามีป้าผ่องคุณลุงอรุณ เจ็ดเสมียนใหม่ ที่ยินดีให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติชุมชนกับเด็กๆ หรือผู้ที่ต้องการทราบประวัติชุมชนในย่านรองเมือง

Tags: 7landmark

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01