facebook twitter gplus

เรื่องเด็กต้องขยาย

บ้านไม้ 100ปี

3house100year 2 2

บ้านไม้ 100ปี

บ้านป้าลอ บ้านไม้ร้อยปี ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยชุมชนย่านนี้เกิดขึ้น ยังคงอยู่อย่างคลาสสิค เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของชุมชน ป้าลอมักจะใช้เวลาอยู่ตรงระเบียงรีดผ้า หากเราเดินเข้าไปในชุมชนก็มักเป็นภาพที่พบเห็นชินตา

checkin3

Tags: 7landmark

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซ.วัดสุวรรณคีรี
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร.0-2433-6292 , 0-2435-5281 , 0-2884-6603 กด 0
โทรสาร . 0-2435-5281

แผนที่

map