facebook twitter gplus

เรื่องเด็กต้องขยาย

ซอยงูเหลือม

4soisnake 2 2

ซอยงูเหลือม

เป็นตรอกซอกเล็กๆ พอให้คนหนึ่งคนได้เดินสัญจรได้ ภายในซอยยังมีห้องเช้าเล็กๆที่ทำเป็นสองชั้น และมีผู้คนอาศัยอยู่ตลอดซอย มีร้านค้าขายของชำ ตรอกหรือซอยนี้จะมืด อับและแคบลักษณะเป็นทางยาวคดเคี้ยวชาวชุมชนจึงเรียกว่าซอยงูเหลือมเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างชุมชนวันดวงแขออกไปอีกฟากหนึ่งของชุมชน และสามารถเดินเชื่อมต่อไปที่ชุมชนแฟลตรถไฟ  ในซอยมีจุดต้องระวังพิเศษ 2 จุดคือ มีหมาดุที่กัดหนัก ดังนั้นหากจะเดินในซอยควรส่งเสียงทักทายคนในซอยเพื่อช่วยดูหมาเจ้าถิ่นให้ด้วย

checkin4

Tags: 7landmark

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซ.วัดสุวรรณคีรี
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร.0-2433-6292 , 0-2435-5281 , 0-2884-6603 กด 0
โทรสาร . 0-2435-5281

แผนที่

map