facebook twitter gplus

เรื่องเด็กต้องขยาย

พื้นที่สร้างสรรค์ใต้ทางด่วน

5undertoway 2 2

พื้นที่สร้างสรรค์ใต้ทางด่วน

ชุมชนตรอกสลักหินเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีคนจีนอาศัยอยู่จำนวนมากเดิมเป็นถิ่นที่มีชาวจีนฮ่อ จีนแคะ ไหหลำ ฮกเกี้ยน แต้จิ๋ว อาศัยอยู่ร่วมกัน ชุมชนมีพื้นที่ 7 ไร่ เดิมชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตเทียนแท่งไหว้เจ้า กระดุมจีน เย็บมุ้ง สับไชโป๊ะ พับกระดาษเงินกระดาษทอง ค้าขาย ปัจจุบันเหลือเพียงอาชีพพับกระดาษเงินกระดาษทองที่ยังคงหลงเหลือเป็นอาชีพดั้งเดิมที่ยังคงทำอยู่ ซึ่งกระดาษเงินกระดาษทองที่พับเป็นกระดาษที่พับเพื่อใช้ตามเทศกาลต่างๆ ตามประเพณีจีน

พื้นที่สร้างสรรค์ ความภาคภูมิใจของชุมชน จากเหตุการณ์เวนคืนพื้นที่เพื่อจัดทำทางด่วน

บริเวณบ้านที่ถูกทุบทิ้งจึงเป็นแหล่งเสื่อมโทรมกลายเป็นที่ทิ้งขยะแหล่งเพาะเชื้อโรค ชาวชุมชนจึงหารือเพื่อขอใช้พื้นที่ดังกล่าวของการทางพิเศษ เพื่อจัดเป็นพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยของชุมชน โดยต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานกว่า 10 ปี ด้วยความร่วมมือของคณะทำงานของชุมชนจึงสามารถทำให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ใต้ทางด่วนได้เมื่อปี 2556  พื้นที่แห่งนี้จึงเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ และความร่วมมือของชุมชน

checkin5

Tags: 7landmark

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซ.วัดสุวรรณคีรี
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร.0-2433-6292 , 0-2435-5281 , 0-2884-6603 กด 0
โทรสาร . 0-2435-5281

แผนที่

map