facebook twitter gplus

เรื่องเด็กต้องขยาย

พื้นที่สร้างสรรค์ใต้ทางด่วน

5undertoway 2 2

พื้นที่สร้างสรรค์ใต้ทางด่วน

ชุมชนตรอกสลักหินเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีคนจีนอาศัยอยู่จำนวนมากเดิมเป็นถิ่นที่มีชาวจีนฮ่อ จีนแคะ ไหหลำ ฮกเกี้ยน แต้จิ๋ว อาศัยอยู่ร่วมกัน ชุมชนมีพื้นที่ 7 ไร่ เดิมชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตเทียนแท่งไหว้เจ้า กระดุมจีน เย็บมุ้ง สับไชโป๊ะ พับกระดาษเงินกระดาษทอง ค้าขาย ปัจจุบันเหลือเพียงอาชีพพับกระดาษเงินกระดาษทองที่ยังคงหลงเหลือเป็นอาชีพดั้งเดิมที่ยังคงทำอยู่ ซึ่งกระดาษเงินกระดาษทองที่พับเป็นกระดาษที่พับเพื่อใช้ตามเทศกาลต่างๆ ตามประเพณีจีน

พื้นที่สร้างสรรค์ ความภาคภูมิใจของชุมชน จากเหตุการณ์เวนคืนพื้นที่เพื่อจัดทำทางด่วน

บริเวณบ้านที่ถูกทุบทิ้งจึงเป็นแหล่งเสื่อมโทรมกลายเป็นที่ทิ้งขยะแหล่งเพาะเชื้อโรค ชาวชุมชนจึงหารือเพื่อขอใช้พื้นที่ดังกล่าวของการทางพิเศษ เพื่อจัดเป็นพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยของชุมชน โดยต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานกว่า 10 ปี ด้วยความร่วมมือของคณะทำงานของชุมชนจึงสามารถทำให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ใต้ทางด่วนได้เมื่อปี 2556  พื้นที่แห่งนี้จึงเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ และความร่วมมือของชุมชน

checkin5

Tags: 7landmark

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01