facebook twitter gplus

เรื่องเด็กต้องขยาย

ศาลเจ้าทีกง

6teekong 2 2

ศาลเจ้าทีกง

เป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนอายุกว่า 100 ปี ในบริเวณศาลเจ้าจะมีกระถางธูปทีกงที่ศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า 100 ปี และยังมีแปะกง เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าไฉ่ซิงเอีย เจียงตีเอีย ประดิษฐานอยู่ด้วยในแต่ละปีที่ชุมชนจะจัดงานเฉลิมฉลองและทำการสักการะศาลเจ้าด้วยการจัดแสดงงิ้วปีละ สองรอบ มีเรื่องเล่าลือถึงความศักดิ์สิทธิของศาลเจ้าทีกงคือ เคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นในชุมชน แต่มีลมพัดกันไว้ไม่ให้ลุกลาม ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเพราะทีกงศาลในชุมชน และฮกเองเลีย ศาลท้ายชุมชนช่วยกันพัดไฟให้อยู่แค่จุดเดียวไฟจึงไม่ลุกลามและไม่ไหม้ชุมชน

checkin6

Tags: 7landmark

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซ.วัดสุวรรณคีรี
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร.0-2433-6292 , 0-2435-5281 , 0-2884-6603 กด 0
โทรสาร . 0-2435-5281

แผนที่

map