facebook twitter gplus

เรื่องเด็กต้องขยาย

ครอบครัวข่าวเด็ก โครงการ รองเมืองเรืองยิ้ม

570908_rongmoung

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน โครงการ รองเมืองเรืองยิ้ม โดยพิธีกรคนเก่ง "น้องปิ๊ง,น้องชิโกะ,น้องโฟกัส,น้องป?ั๊น" ออกอากาศวันที่ 14 มิถุนายน 2014  
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จัดโครงการโครงการ รองเมืองเรืองยิ้ม เพื่อพัฒนาชุมชนและเด็กๆ ในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01