facebook twitter gplus

หนังสือให้เด็กสุขภาพดี

600509 bookchildหนังสือ ให้เด็กสุขภาพดี  

รายงานกิจกรรมการทำงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ปี 2559 

คลิกดาวโหลด Link ด้านล่างค่ะ

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01